Apel

Mieszkańcu Naszej Ziemi! Jeśli jesteś człowiekiem, któremu jutrzejszy dzień nie jest obojętny… Jeśli zastanawiałeś się, w jaki sposób możesz przyczynić się do zachowania równowagi klimatycznej, biologicznej, przyrodniczej nie tylko w najbliższej okolicy, ale również w Polsce i na świecie… Jeśli chciałbyś zostawić po sobie pozytywny ślad - swoim dzieciom, wnukom, po prostu następnym pokoleniom… A może masz firmę i chciałbyś ją reklamować jako proekologiczną, dbającą o środowisko? Jeśli po prostu masz pieniądze i chcesz nam pomóc.

Program „Chronimy Wspólny Las” - adoptuj drzewo

Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

  1. Niniejszym określa się warunki i zasady, na jakich realizowany jest Program pn. Chronimy Wspólny Las”, zwany dalej „Programem”.
  2. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie „Wspólny Las” z siedzibą w Iwkowej, zwane dalej „Organizatorem Programu”.
  3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  Darowiźnie – rozumie się przez to nieodpłatne przekazanie środków pieniężnych za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl,

  Darczyńcy – rozumie się przez to podmiot uczestniczący w Programie, który przekazuje na rzecz Organizatora Programu darowiznę pieniężną przeznaczoną na realizację statutowych zadań Organizatora Programu,

  Obdarowanym – rozumie się przez to Organizatora Programu – Stowarzyszenie „Wspólny Las” z siedzibą w Iwkowej.

  1. Głównym celem Programu jest zachowanie od zniszczenia 4,5 ha lasu znajdującego się w miejscowości Wytrzyszczka (gmina Czchów) poprzez dokonanie przez Darczyńcę na rzecz Organizatora Programu darowizny środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań Organizatora Projektu w tym zakup przedmiotowego lasu. Dokonując wpłaty finansowej Darczyńca staje się fundatorem wybranego drzewa.

Zarezerwuj

Wybierz drzewo

Fundator drzewa

Zostań fundatorem konkretnego drzewa.
Jak to zrobić?
1. Wejdź na stronę www.wspolnylas.org.
2. Zapoznaj się z regulaminem programu.
3. Wyszukaj na liście interesujące Cię drzewo.
4. Zarezerwuj wybrane drzewo.
5. Dokonaj wpłaty przez portal zrzutka.pl. W wiadomości dla organizatora wpisz:

 • numer drzewa,
 • dane fundatora, które chciałbyś / chciałabyś umieścić na naszej stronie, np. imię, imię i nazwisko, nazwa organizacji lub firmy,
 • link do strony www oraz opcjonalnie więcej informacji o fundatorze / ulubiony cytat / inspirującą sentencję.
Akcja "Wspólny Las"

Zostaj fundatorem drzewa