Stowarzyszenie

WSPÓLNY LAS

32-861 Iwkowa 468

Jeśli masz ochotę wesprzeć nas poprzez darowiznę lub Wirtualną Adopcję Drzewa, to prosimy o wpłacanie środków bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Wspólny Las: STOWARZYSZENIE WSPÓLNY LAS BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE 02 85890006 0090 0359 8832 0001 Następnie prosimy o maila z numerem wybranego drzewa na adres: wspolny.las@interia.pl Każda złotówka zostanie przeznaczona na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz na uratowanie kolejnego lasu.

O NAS

Stowarzyszenie Wspólny Las powstało z szerokiego kręgu aktywistów i sympatyków ochrony środowiska, zdrowego trybu życia i wszelkich działań na rzecz poprawy stanu ekologii w środowisku naturalnym i utrzymania dzikiej przyrody. Stowarzyszenie swoją działalnością wspiera zachowanie wszelkich bogactw gospodarki naturalnej. Najważniejszym celem na rok 2021 było zebranie funduszy (160,000.00 PLN) na wykup i otoczenie wieczystą ochroną pięknego, dzikiego lasu położonego w województwie małopolskim na pograniczu gmin Czchów, Łososina Dolna i Iwkowa. 

LAS ZOSTAŁ URATOWANY DZIĘKI HOJNOŚCI DARCZYŃCÓW, FUNDACJI LAS NA ZAWSZE ORAZ FIRMIE 366 CONCEPT. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Stowarzyszenie

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA WSPÓLNY LAS

PREZES ZARZĄDU
Izabela Anna Gryz

WICEPREZES
Jarosław Kazimierz Gurgul

SKARBNIK
Maria Józefa Zając

CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Zofia Mastalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Dominik Filip Maciaś

KOMISJA REWIZYJNA:

Sylwia Marianna Figiel
Lucyna Szot
Rafał Zdzisław Sowa

+48 796 946 990

wspolny.las@interia.pl

Wesprzyj nas

„Miłośnicy wszystkich lasów – łączmy się!

Wesprzyjmy tę słuszną leśną inicjatywę!
            KAŻDY GROSZ SIĘ LICZY!!!.”